Lechner Tudásközpont Opendata


A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészet- és építésügyi politikáját támogató, valamint szakinformatikai feladatokat ellátó szakmai szervezet. Elsődleges küldetése az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság háttérintézeti és szakinformatikai feladatainak ellátása. Ez pedig a Tudásközpont opendata kezdeményezése.

Databoom Hackathon

"Használd jól a közadatot!" 24 órás hackathon a Kitchen Budapestben. A nyílt kormányzati adatok szabad újrahasznosítása világszerte nagy erővel indult meg az elmúlt években. Az első eredmények – jó és rossz gyakorlatok – már láthatók, míg a „Databoom” elnevezésű 2016. január 21-én Budapesten megtartott nemzetközi nyílt adat konferencia megállapításai alapján Magyarország leszakadása is nyilvánvaló.
http://databoomhackathon.weebly.com/


Datasets

Energetikai tanusítványok

JSON

Az adatállomány a 2015 évben készült hiteles energetikai tanúsítvánnyal rendelkező ingatlanok számát tartalmazza településenként, energetikai besorolási kategóriánként. Az adatállományban megtalálható még a települések poligonjának lehatárolása geokoordináták megadásával.

Az állományban használt adatazonosítók:

- TAZON: település azonosító kódja

- NUTS5NAME: település neve

- data_A ─ data_I: az egyes energetikai besorolási kategóriákban (A+,A,B,C,D,E,F,G,H,I) az ingatlanok száma a településen


Példa:

{
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "TAZON": 1768,
        "NUTS5NAME": "Aba",
        "data_Aplusz": "0",
        "data_A": "0",
        "data_B": "1",
        "data_C": "0",
        "data_D": "0",
        "data_E": "2",
        "data_F": "5",
        "data_G": "8",
        "data_H": "0",
        "data_I": "0"
      },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          19.4577016639,
          47.9035809148
        ],
        [
          19.473318302,
          47.8814162831
        ],
        ...
      ]
    ]
  }
}

E-építési napló

JSON

Az adatállomány településenként tartalmazza a településen készenlétbe helyezett e-építési naplók számát. Az adatállományban megtalálható még a települések poligonjának lehatárolása geokoordináták megadásával.

Az állományban használt adatazonosítók:

- TAZON: település azonosító kódja

- NUTS5NAME: település neve

- data: a készenlétbe helyezett e-építési naplók száma a településen


Példa:

{
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "TAZON": 1768,
        "NUTS5NAME": "Aba",
        "data": "2"
      },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          19.4577016639,
          47.9035809148
        ],
        [
          19.473318302,
          47.8814162831
        ],
        ...
      ]
    ]
  }
}

ÉTDR - Általános építésügyi engedélyezési eljárás

JSON

Az adatállomány településenként tartalmazza a településen indított általános építésügyi engedélyezési ügyek számát 2014, 2015, 2016 évekre vonatkozólag. Az adatállományban megtalálható még a települések poligonjának lehatárolása geokoordináták megadásával.

Az állományban használt adatazonosítók:

- TAZON: település azonosító kódja

- NUTS5NAME: település neve

- data_2014: 2014 évi általános építésügyi engedélyezési ügyek száma a településen

- data_2015: 2015 évi általános építésügyi engedélyezési ügyek száma a településen

- data_2016: 2016 évi általános építésügyi engedélyezési ügyek száma a településen


Példa:

{
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "TAZON": 1768,
        "NUTS5NAME": "Aba",
        "data_2014": "2",
        "data_2015": "2",
        "data_2016": "0"
      },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          19.4577016639,
          47.9035809148
        ],
        [
          19.473318302,
          47.8814162831
        ],
        ...
      ]
    ]
  }
}

ÉTDR - Egyszerűsített építésügyi engedélyezési eljárás

JSON

Az adatállomány településenként tartalmazza a településen indított egyszerűsített építésügyi engedélyezési ügyek számát 2016 évre vonatkozólag. Az adatállományban megtalálható még a települések poligonjának lehatárolása geokoordináták megadásával.

Az állományban használt adatazonosítók:

- TAZON: település azonosító kódja

- NUTS5NAME: település neve

- data_2016: 2016 évi egyszerűsített építésügyi engedélyezési ügyek száma a településen


Példa:

{
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "TAZON": 1768,
        "NUTS5NAME": "Aba",
        "data_2016": "0"
      },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          19.4577016639,
          47.9035809148
        ],
        [
          19.473318302,
          47.8814162831
        ],
        ...
      ]
    ]
  }
}


Szakterületi térképek

Magyarország védett természeti területei

WMS


Működő- és felhagyott bányák Magyarországon

WMS


Magyarország villamosenergia rendszere

WMS


Hulladéklerakók elhelyezkedése az országban

WMS


"Ipari Park" cím viselésére jogosult parkok és szervezetek

WMS


Magyarország közlekedési hálózata

WMS

A szolgáltatás keretében lekérdezhető a közlekedési hálózatok és egyedi építmények száma, elnevezése.


Magyarország természeti környezete

WMS


Ivóvízminőség Magyarországon

WMS


Kőolaj- és földgázvezetékek Magyarországon

WMS


Szabályozási tervek

WMS rétegek

A Dokumentációs Központba beküldött georeferált szabályozási tervek településenként csoportosítva.


Területrendezési tervek

WMS

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve

Mely tartalmazza többek között az M0-ás gyorsforgalmi út tervezett észak-nyugati nyomvonalát.


100x100 méteres cellaadatok

WMS

Budapest IX., XIV. kerület valamint Debrecen cellaadatai az alábbi tartalommal:
- gyermekkorúak aránya,
- időskorúak aránya,
- és a jövedelmi viszonyok.